Algemene Voorwaarden

Algemeen :

 • Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch  akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en klant. Inclusief opdrachtbevestigingen. mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 • Aan het overzicht tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Renate Zuidema Fotografie behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen. Up of downgraden van een pakket is alleen voorafgaand de shoot mogelijk, achteraf kunnen er foto's bijbestelt worden als dat gewenst is. 

 

Tijdsduur van de fotoshoot :

 • Afhankelijk van welk pakket dat gekozen is, duurt een fotoshoot ongeveer 1 tot 2 uur, uitloop hiervan is niet uitgesloten, aangezien we met dieren werken.
 • Het welzijn van dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang!  De fotograaf behoudt zich het recht  de shoot te stoppen wanneer het stress niveau bij het dier te hoog wordt. De shoot wordt dan in overleg met de klant op een later moment, vervolgt.

 

Levering foto's gemaakt tijdens de fotoshoot : 

 • De fotograaf maakt een uiterst kritische selectie van de gemaakte foto's, waarna de fotograaf 1 foto bewerkt in eigen stijl.
 • De klant krijgt op een afschermde externe website ( Pixieset.com ) de selectie foto's getoond, waaruit de klant de hoeveelheid foto's kan kiezen passend bij het gekozen tarieven pakket, waarna de fotograaf de gekozen selectie gaat bewerken, en versturen via wetransfer.com.
 • er worden geen onbewerkte foto's geleverd.
 • Betaling van de fotoshoot dient contant of via de bank worden voldaan op de dag zelf, of  voor de datum van de fotoshoot. Achteraf betalen is niet toegestaan.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleur afwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. 

 

Auteursrecht, Portretrecht, publicatie & promotie :

 • Renate Zuidema Fotografie behoudt zich het recht  voor de gemaakte foto's te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties, waaronder doch niet uitsluitend, website, portofolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerk materiaal. Binnen de regels van de AVG .
 • De auteursrecht berust bij Renate Zuidema Fotografie. De opdrachtgever / ontvanger is niet gerechtigd de foto's te gebruiken of verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Renate Zuidema Fotografie.
 • Het is NIET toegestaan de foto's te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.
 • Elk gebruik van het werk van Renate Zuidema Fotografie dat niet is overeen gekomen, wordt beschouwd als  een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • De opdrachtgever / ontvanger is verplicht de lage resolutie / webformaat foto's, voorzien van een logo te gebruiken op het internet & Social Media.
 • De opdrachtgever / ontvanger dient de persoonlijkheidsrechten ven de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding ( artikel 25 Aw ) in acht te nemen.
 • Het bewerken van de foto's door de opdrachtgever / ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of toevoegen van een filter of tekst. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen. 

 

Annulering : 

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf geannuleerd worden, een nieuwe afspraak wordt dan in overleg geplandt met de opdrachtgever.
 • Fotoshoot dient minimaal 14 dagen voor de geplande datum geannuleerd te worden. Na deze datum wordt er 50% ingehouden op het factuur d.m.v een credit nota. Uitgezonder bijzondere situaties als ziekte of overlijden van het dier waarmee de shoot geboekt is. 

 

Aansprakelijkheid :

 • Renate Zuidema Fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier  veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Ook bij materiële schade kan Renate Zuidema Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld. 

Meeloopdagen/workshops

 • Deelname aan meeloopdagen is op eigen risico, eventuele schade aan apperatuur door omstandigheden van buitenaf kan niet op Renate Zuidema Fotografie verhaald worden
 • Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst factuur voldaan te zijn, aanmelding komt te vervallen als factuur niet betaalt is. 
 • Renate Zuidema Fotografie mag de meeloopdag verplaatsen door onvoorziene omstandigheden zoals het weer of ziekte.
 • Annuleren van deelname dient optijd te gebeuren, daarbij is er geen teruggave van geld, maar kun je je aanmelden voor een andere meeloopdag en wordt uw eerste aanmelding omgezet in een waardebon.
 • Tijdens de meeloopdag gaan we met respect om met elkaar en de natuur! Renate Zuidema Fotografie houdt dit ook nauwlettend in de gaten. 
 •  Foto's gemaakt tijdens de meeloopdag mogen op geen enkele manier gebruikt worden voor wedstrijd doeleinden of verkoop. Enkel eigen portfolio.

 

Algemene Voorwaarden Portofolio shoots : 

 

Algemeen :

 • Portofolio shoots komen tot stand vanuit de fotograaf zelf en kunnen niet geboekt worden. 
 • Fotograaf kiest zelf zijn of haar modellen uit d.m.v. een oproep op social media. 
 • Deze Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en klant. Inclusief opdrachtbevestigingen. mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Tijdsduur van de portofolio shoot :

 • Afhankelijk van de hoeveelheid dieren aanwezig tijdens de shoot en de locatie, is de fotograaf ongeveer 1 a 2 uur bezig. Uitloop hiervan is niet uitgesloten, we werken tenslotte met levende dieren. 
 • Het welzijn van dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang!  De fotograaf behoudt zich het recht  de shoot te stoppen wanneer het stress niveau bij het dier te hoog wordt. De shoot kan eventueel dan op een later moment, in overleg met de klant, worden hervat.
 • Locatie van de shoot wordt bepaald door de fotograaf.

 

Kosten/ levering foto's van een portofolio shoot :

 • Fotograaf vraagt geen reiskosten aan een portofolio shoot.
 • Klant staat zelf in voor de kosten om naar de locatie, gekozen door de fotograaf, te komen. 
 • De fotograaf maakt een uiterst kritische selectie van de gemaakte foto's, waarna de fotograaf de mooiste foto's bewerkt in eigen stijl. 
 • De klant krijgt 2 gratis foto's op webformaat & hoge resolutie toegestuurd met WeTransfer.com. Deze worden door Renate Zuidema Fotografie zelf uitgekozen. 
 • Meer foto's bestellen kan voor €25,- per foto.
 • er worden geen onbewerkte foto's geleverd.
 • Betaling van de bij bestelde foto's dient te gebeuren via de bank, voordat je de foto's geleverd krijgt. 
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleur afwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. 

 

Auteursrecht, Portretrecht, publicatie & promotie :

 • Renate Zuidema Fotografie behoudt zich het recht  voor de gemaakte foto's te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties, waaronder doch niet uitsluitend, website, portofolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerk materiaal. Binnen de regels van de AVG .
 • De auteursrecht berust bij Renate Zuidema Fotografie. De opdrachtgever / ontvanger is niet gerechtigd de foto's te gebruiken of verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Renate Zuidema Fotografie.
 • Het is NIET toegestaan de foto's te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.
 • Elk gebruik van het werk van Renate Zuidema Fotografie dat niet is overeen gekomen, wordt beschouwd als  een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • De opdrachtgever / ontvanger is verplicht de lage resolutie / webformaat foto's, voorzien van een logo te gebruiken op het internet & Social Media.
 • De opdrachtgever / ontvanger dient de persoonlijkheidsrechten ven de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding ( artikel 25 Aw ) in acht te nemen.
 • Het bewerken van de foto's door de opdrachtgever / ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of toevoegen van een filter of tekst. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen. 
 • Klant van een portofolio shoot is verplicht minimaal 1 foto te delen op social media, incl. naamsvermelding. 
 • Achterlaten van een recensie op  fotograaf haar facebook pagina / website  wordt op prijs gesteld. 

 

Annulering : 

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf geannuleerd worden, een nieuwe afspraak wordt dan in overleg geplandt met de opdrachtgever.
 • Fotoshoot dient minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd door de klant van een portofolio shoot. 

 

Aansprakelijkheid :

 • Renate Zuidema Fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier  veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Ook bij materiële schade kan Renate Zuidema Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld.